Linksmai.lt projektai Sveikink.Linksmai.lt (Sveikinimai)

Velykiniai atvirukai, pasveikinimai Velykų proga

        

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Vas 20, 14:18

Jūsų siūlomi atvirukai, gražūs žodžiai, sveikinimai ir panašiai Velykų proga.

PaveikslėlisVelykiniai pasveikinimai, gražūs žodžiai Velykoms, linksmi atvirukai Velykų proga.Mušk kiaušinį, muški kitą ir Velykas švęsk šį rytą!

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą, Prikelė žolę, medį, plukės žiedą Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.

Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jūs žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Sveikiname Jus su Šv. Velykom! Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.

Tuk tuk tuk aš margučiu Į ekraną barbenu, Man nereikia pinigų Duok man maišą šypsenų, Jei dabar nenusijuoksi Šimtą kartų Tau užduosiu... Su Šv Velykom.

Kai girtas viščiukas margutį ridena, o boba ateina su šnapso bonka ir baltas arklys palei langą vaidenas, žinok kad Velykos jau lanko Tave:)

Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos.... tai vadinasi Velykos.

Jau velykos,jau velykos Ir kiaušinių pilnos gryčios. Nusimarginai ir tu, Gal ne vieną , gal ne du. Tai linkiu linksmų, gražių, Tų margų dviejų dienų.

Kiškis bėga per laukus, kiaušiais daužo grumstelius... Neduok dieve jie suduš - tai Velykos liūdnos bus :)

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus. Su Šv. Velykom.

Margas margas margutukas, drūtas mielas smailučiukas, pokšt per galą, per abu, barkšt į kaktą - nėr lygių ! Su Šv.Velykom!

Su saulės spinduliu pirmuoju, Su džiaugsmo šypsenom veiduos Velykų rytmetį ankstyvą Suklupsime šventos maldos, Kurią kuždės ne lūpos. Širdys žodžius švenčiausius atkartos! Laimingi būkite sulaukę Prisikėlimo valandos!

Gaivi, lyg pavasario vėjas, Alsuojanti meilės dvasia, Šviesiausioji šventė artėja Pasveikinkim ją mintyse, Sudėkim į maldą karščiausią Plakimą kiekvieno širdies, Su Jėzum kartu prisikelkim, Ir sielas palaima užlies...

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį, Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus. Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį, Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Kad velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtu ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa. Su Šv. Velykom!

Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros... Su Šv. Velykom!

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, tik nemuški jam į klyną, jo kiaušiniai ne margi, rimtam darbui jie skirti.

Girtutis zuikutis ridena baronką. Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną.

Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės. Su šv.Velykom!

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. Jums noriu palinkėti iš visos širdies, Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs. Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, Kad šviesią mintį dar geresnę keistų. Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, Kad būtų jie užuovėja saugiausia. Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys - Juos saugotų, globotų, neapleistų. SU GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTE !!!

Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais! Vis šilčiau mus sveikina saulę, Greitai ties žalią ranką beržai, Moja parskrendančios gervės, Krykštaus ir čiurlens upeliai smagiai... Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jus žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus!

Laukais, nusėtais pienėm geltonom, Velykos atlėkė pavasario taku, Atnešdamos visoms žmonių kartoms Prisikėlimmo dovaną, apjuostą saulės spindulių. Te tavo dienos būna pakylėtos Atbundančios jausmų šviesos. Toks paprastas ir šventas rytas, Jo rasose Velykos prausia saulės zuikučius. Pažvelk naujai į grožį, jau neregėtai neregėtą, Tegu jisai prikels naujam gyvenimui Užgesusius jausmus.

Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens. Linguos pamiškėj žibutės, Pavasaris širdim srovens.

Nusijuokė Velykų saulė Ir nešdama linksmybę beldžias į namus. Būkit pasveikinti, brangieji, Lai teka džiaugsmas pro širdies vartus.

--------------------------------------


Vartotojo avataras

eQuti.

Dalyvis
 
Pranešimai: 137

 1,698.27 Lt

Standartinė » 2008 Vas 29, 23:26

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikinu Jus!


Paveikslėlis

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Kov 05, 19:39

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Vartotojo avataras

Zippy

Įsijaučiantis
 
Pranešimai: 82
Vilnius

 3,026.70 Lt

Standartinė » 2008 Kov 19, 12:13

Paveikslėlis

Artėja Velykos
Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais - stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Kov 19, 13:54

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Vartotojo avataras

SmileXD

Įsijaučiantis
 
Pranešimai: 82
Wilnius

 3,184.43 Lt

Standartinė » 2008 Kov 23, 22:44

tai tada su velykom ir be komentaru ;)

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Kov 25, 12:48

Vėlykų margučiai dažytom spalvom,
Vėlykų margučiai geltonom spalvom,
Įvairios tos spalvos laikysis ilgai,
Jei Tu Velykas atšvesi gerai!


--------------------------------------------------------------------------------

Tuk tuk tuk.. aš margučiu į ekraną barbenu, man nereikia pinigų, duok man maišą šypsenų, jei dabar nenusijuoksi šimtą kartų tau užduosiu.. Su Šv Velykom.


--------------------------------------------------------------------------------

Jau Velykos, jau Velykos,
Per kalnelį saulė ritos.
Ritos ritos ir pargriuvo,
Kai pargriuvo taip ir buvo.
Su Šv Velykom.


--------------------------------------------------------------------------------

Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius.
Tik staiga jisai paslydo, ir kiaušiniai jo iškrito!
Kaip bobutei pasakyt, kad nebus jai ką dažyt?
Su Šv. Velykom! Ir saugokitės!


--------------------------------------------------------------------------------

Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu! Ne ilgai kiškutis ėjo, jam į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį, gražų ant akies margutį..
Su Šv. Velykom!


--------------------------------------------------------------------------------

Velykų bobutei sutrūko terbutė,
Pabiro ant žemės bobutės margučiai,
Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu,
Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.


--------------------------------------------------------------------------------

Juda mažas spinduliukas,
O jo vardas juk - Viščiukas,
Išsirito jis šį rytą,
Iš kiaužinio nudažyto.


--------------------------------------------------------------------------------

Tapu tapu per laukus,
Neša zuikis margučius,
O gražiausią iš visų
Jis įteiks tau dovanų.
Su Velykom!


--------------------------------------------------------------------------------

Per žolytę ar per sniegą
Mažas vežimėlis rieda.
Traukia jį gražus arkliukas,
O vairuoja jį viščiukas.
Linki laimės ir sveikatos,
Siūlo brendžio prie arbatos.
Su Velykom!


--------------------------------------------------------------------------------

Žalsvo pampuro plyšimo..
Mažo paukščio sugrįžimo..
Sidabrinio katinuko..
Debesėlio balto pūko..
Džiaugsmo, saulėtų Vėlykų
Ir kitų gražių dalykų..
Su Šv. Velykom.


--------------------------------------------------------------------------------

Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Gal atsukim buteliuką ir išgerkim po stikliuką, pabučiuokime visus ir Velykos linksmos bus!


--------------------------------------------------------------------------------

Tyla - rytinio džiaugsmo maldos.
Keliuos žmonės tartum vėlės.
Varpai padangėj plevėsuoja,
Baltąsias vėliavas iškėlę.

Į vandenyną plaukia upės..
Nakčia sukurti laužai gęsta.
Į ryto saulę galvos linksta,
O širdys spinduliuos paskęsta.


--------------------------------------------------------------------------------

Velykos, velykėlės
Jau čia aš tau sakau,
Zuikis jau ir čia
Marga mirga tie margučiai
Dažo juos linksmi vaikai
Jie išties gražus visi,
Bet gražiausi sveiki ir margi..
Su Šv. Velykom.


--------------------------------------------------------------------------------

Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
Ritas žalias ir raudonas,
Gelsvo jau įskeltas šonas,
Tegul skyla tegul dūžta,
O tau laimės lai netrūksta.
Su Šv. Velykom.


--------------------------------------------------------------------------------

Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žąsinų ir kalakutų bėdos.


--------------------------------------------------------------------------------

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!


--------------------------------------------------------------------------------

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!


--------------------------------------------------------------------------------

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..


--------------------------------------------------------------------------------

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.


--------------------------------------------------------------------------------

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.


--------------------------------------------------------------------------------

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!


--------------------------------------------------------------------------------

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!


--------------------------------------------------------------------------------

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom


--------------------------------------------------------------------------------

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!


--------------------------------------------------------------------------------

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.


--------------------------------------------------------------------------------

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!


--------------------------------------------------------------------------------

Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.


-------------------------------------------------------------------------------

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.


--------------------------------------------------------------------------------

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

Vartotojo avataras

BlogaLele

Aktyvus dalyvis
 
Pranešimai: 412
Šiauliai.

 17,177.11 Lt

Standartinė » 2008 Kov 30, 15:34

Girtutis zuikutis ridena baranka

Velyku bobute atbega su bonka

Siandien aplankys jie kiema kiekviena

Kad primintu jog siandien gertum ne piena

Su artejanciom Sv.Velykom !

------------------------------------------
Žalsvo pampuro plyšimo..
Mažo paukščio sugrįžimo..
Sidabrinio katinuko..
Debesėlio balto pūko..
Džiaugsmo, saulėtų Vėlykų
Ir kitų gražių dalykų..
Su Šv. Velykom.
--------------------------------------------
Velykų bobutei sutrūko terbutė,
Pabiro ant žemės bobutės margučiai,
Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu,
Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du.
-------------------------------------------------
Bega zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai velykos linksmos bus..
-----------------------------------------------
Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom
--------------------------------------------------
Tapu tapu per laukus,

Neša zuikis margučius,

O gražiausią iš visų

Jis įteiks tau dovanų.

Su Velykom!
---------------------------------------------------
Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas,
Ritas žalias ir raudonas,
Gelsvo jau įskeltas šonas,
Tegul skyla tegul dūžta,
O tau laimės lai netrūksta.
Su Šv. Velykom.
--------------------------------------------------------
Per zolyte,per sniega

mazas vezimelis rieda.

traukia ji grazus arkliukas,

o vairuoja ji visciukas.

linki laimes ir sveikatos

siulo brendzio prie arbatos.

-------------------------------------------------------------
Eina kiškis takučiu su Velykų margučiu!

Ne ilgai kiškutis ėjo,jam

į galvą vilkas dėjo ir užstatė jam mažutį,

gražų ant akies margutį..
Su Šv. Velykom!

-----------------------------------------------------------------
Ir su margučiais, su šv. Velykom, Ir su pirmais pavasario žiedais! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais
----------------------------------------------------------------
Jau Velykos, jau Velykos,
Per kalnelį saulė ritos.
Ritos ritos ir pargriuvo,
Kai pargriuvo taip ir buvo.
Su Šv Velykom

---------------------------------------------------------------------
Velykų rytą,
Žiūrėk mažyti,
Margučiai ritas
Gražiai dažyti.

Atrodo puikiai
Žali, raudoni.
Tikėkit zuikiai
Turėjo skonį.

Nudažė patys
Gal pusę šimto.
Kai baigė matės
Kopūstą krimto

-----------------------------------------------------
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!

--------------------------------------------------------
Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!

Su Šventom Velykom!

-------------------------------------------------------------
Per velyku sventa ryta tukstanciai marguciu ritas,

Ritas zalias ir raudonas,

Gelsvo jau iskeltas sonas,

Tegul skyla tegul dusta,

O taulaimes lai netruksta. Su sv. Velykom

-------------------------------------------------------------------
Eina kiskis takuciu su Velyku marguciu! Neilgai kiskutis ejo, vilkas jam per galva dejoir uzstate jam mazuti, grazu ant akies marguti. SU ARTEJANCIOMIS VELYKOMIS!

--------------------------------------------------------------------
kiskis bega per laukus,

kiausiais dauzo

grumstelius.... Neduok

dieve jie sudus - tai

Velykos liudnos bus.. Su sv Velykom

----------------------------------------------------------------------

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Bal 19, 14:23

Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žąsinų ir kalakutų bėdos.

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su šv. Velykom!

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti daug laimės, kurios trūksta, džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius,
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai velykos linksmos bus..

Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia - kiaušų balius.
Rieda kiaušius su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

Pavasarinis vėjas mums atnešė nuostabę šventę - Velykas. Tad lai ši šventė dovanoja tau gražiausius gėlių žiedlapius, šilčiausią saulės šilumą ir krištolinį lietų..

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai..
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai..
Su Šv. Velykom!

Vartotojo avataras

Topxx99

Dalyvis
 
Pranešimai: 128

 6,253.30 Lt

Standartinė » 2008 Bal 24, 16:28

Sniegutis tirpsta,
Žibutės žydi,
Saulytė šviečia skaisčiai danguj -
O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus,
Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius..
Su pavasario švente!!

Vėlykų margučiai dažytom spalvom,
Vėlykų margučiai geltonom spalvom,
Įvairios tos spalvos laikysis ilgai,
Jei Tu Velykas atšvesi gerai!

Mušk kiaušinį, muški kitą ir Velykas švęsk šį rytą

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su Šv. Velykom!

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!

Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žąsinų ir kalakutų bėdos.

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.
Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!

Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Bal 24, 22:09

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais - stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus... Su Šv. Velykom

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!

Šventos Velykos mus lanko jau čia, Gražiausi margučiai stuksena šalia... Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su sv. Velykom!

Čiupk verbą - duok per terbą!!!

Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žasinų ir kalakutų bėdos.

Su pirmuoju saulės spinduliu, su į gimtinę parskrendančiais paukščiais, su žemę puošiančiais žiedais sugryžta gražiausia pavasario šventė - Velykos. Gražių margučių!

Sapnavau sapnelį gražų, į Velykas taip panašų - daug kiškučių, daug margučių! Bet ne sapnas buvo tai - jau Velykos - švęsk linkmai!!!

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam, kad gyventų žmogus, kad lemtį galetų pakelti, sunkumams kad būt pakantus. Su šv.Velykomis!

Margas, margas margučiukas, drūtas, mielas smailučiukas. Pokšt per galą, per abu, barkšt į kaktą - nėr lygių... Su Šv. Velykom

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Ir margučių tau stiprių per Vėlykas aš linkiu...

Juda mažas spinduliukas, o jo vardas juk - Viščiukas. Išsirito jis šį rytą,iš kiaušinio nudažyto!

Miega zuikis su zuikiene, bet sapnuoja jis lokienę, muistos zuikis, sukinėjas, jaučia - kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušiai nudažyti!

Eglė, sniegas ir lemputės, Kalakutas ir šakutės, Tortas, žvakės, skrandžio bėdos, Visa tai PAVASARĖLIS!

Per Velykas meilė žydi, per Velykas saulė tyli, per Velykas tik margučiai dūžta kaip stiklas...

Margas margas margučiukas, Drūtas mielas smailučiukas, Pokšt per galvą per abu, Barkšt į kaktą nėr lygių. Su šv.Velykomis!

Gal dar ne visos viltys išsipildė, gal dar ne visos žvaigždės patekėjo, bet išsipildys viskas, ką lemtis žadejo, Velykų rytą saulei patekėjus...SU ŠV. VELYKOM

Vartotojo avataras

Gryte

Apšilinėjantis
 
Pranešimai: 26
Marijampole

 1,283.16 Lt

Standartinė » 2008 Rgp 09, 20:21

Velykos ir pavasaris ne šiaip viens kitame:
Prisikėlimas dieviškas, atbundanti gamta.
Pakelkit galvas iš vargų ir vaiko giesmėje
Pajutę šviesą imkite ir neškite į savo buitį ją.

Po šalčiausios žiemos sužydėjo gamta,
Tau linkiu džiaugsmo puokštę pamerkt širdyje.
Iš kraštų tolimų grįžo paukščių vada,
Tau linkiu, kad sugrįžtų viltis ir svaja.
Po baltos užmaršties žaidžia spalvos kieme,
Tau linkiu šilumos ir darnos namuose.
Po tylos ir rimties skamba varpo daina,
Jau Velykos, tad sveikinu jus su švente.

**********************************

Lai šitos šventės spinduliai apšviečia jūsų sielas,
Kurios, išvargintos sunkumų, barasi ant Dievo.
Lai jūsų stalo šiluma sušildo artimuosius,
Kurie lyg saulės išsiilgo nuoširdžiausių žodžių.
Ir lai, sudaužus kiaušinius, sudūžta visos bėdos,
Sudūžta pyktis, pagieža, sudūžta visos ligos.
Na, o tada, jausmams pražydus, ištirpdžius sieloj blogį,
Linkiu pajust visa esybe Velykų šventės grožį.

Tarsi Velykų kiaušinukai
Tebus pūsti tavo žandukai.
Lai saulė tau bučiuos nosytę,
Kai žaisi su draugais, dukryte.

Visas tavo išdaigas sudėjau į krepšelį,
Atidaviau kiškučiams išmesti į upelį.
Nuo šiol te angeliukai lankys tavo sapnus,
O saulės spinduliukai bučiuos į žandukus

*******************************************

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2008 Rgp 18, 18:58

Jau tokia gaidžių dalia - su margučiais jie stale, bet po to ateis Kalėdos - žąsinų ir kalakutų bėdos.


Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė! Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo. Mainėsi visom spalvom! Su Velykom! Su šventom!


Gal dar nežydi lauko gėlės Ir drugio sparnas skruosto nepalies.Tegul pakils, kas rudenį nunyko, Tegul Velykų saulė mums vėl švies!


Velykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim..


Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.


Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.


Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su šv. Velykom!


Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!


Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom


Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!


Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!


Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.


Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.


Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

Vartotojo avataras

Etcetera

Moderatorė
 
Pranešimai: 4114
Vilnius.

 8,985.19 Lt

Standartinė » 2008 Rgp 18, 19:52

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
[/img]http://www.sveikinimai.com/sveikinimai_com_atvirukai/sventes/velykos/marguciai-stikliniame-inde.jpg[/img]
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis

Sniegutis tirpsta,
Žibutės žydi,
Saulytė šviečia skaisčiai danguj -
O šypsenėlė tavam veidely turėtų šviesti ištisus metus,
Kad Velykų kiškelis atneštų kiaušinius ne žalius..
Su pavasario švente!!

***

Velykos ateis labai gražiai,
Ridensim kiaušinėlius mes labai, labai,
Net jei Vėlykom nuotaika sugadinai,
Kiškiukai ir bobutė tavęs nepamirš tikrai.

Tikriausiai lauki jų labai,labai,
Tau kiaušinėliai svarbūs net labai,labai,
Juk šventė laukia nuostabi tikrai,
O ji tai Vėlykos ar žinai?

***

Atkeliavo du viščiukai,
Vienas su kiaušinėliu.
Ar tu šiandien išsiritęs?
Su Šv. Vėlykomis tave.

***

Per žolytę ar per sniegą
Mažas vežimėlis rieda.
Traukia jį gražus arkliukas,
O vairuoja jį viščiukas.
Linki laimės ir sveikatos,
Siūlo brendžio prie arbatos.
Su Velykom!


***

Žalsvo pampuro plyšimo..
Mažo paukščio sugrįžimo..
Sidabrinio katinuko..
Debesėlio balto pūko..
Džiaugsmo, saulėtų Vėlykų
Ir kitų gražių dalykų..
Su Šv. Velykom.


***

Vartotojo avataras

Dusk

®espect
 
Pranešimai: 2314
Portadown

 7,344.96 Lt

Standartinė » 2008 Rgp 18, 19:55

Su Sv. Velykom :lol:Linksmai.lt projektai Sveikink.Linksmai.lt (Sveikinimai)

 
Dabar prisijungę

Šiuo metu prisijungę 0 narių :: 0 registruotų, 0 slaptų ir 0 svečių
Daugiausia vartotojų (555) buvo 2010 Bir 02, 09:13

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių