Linksmai.lt projektai Sveikink.Linksmai.lt (Sveikinimai)

Kalėdiniai pasveikinimai, atvirukai Kalėdų proga

        
Vartotojo avataras

vika6100

Apšilinėjantis
 
Pranešimai: 28
Ignalina

 215.60 Lt

Standartinė » 2008 Spa 21, 21:45

Kalėdų stebūklas...
Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,-
Jis tikriausiai taip ir padarys ,-
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų ,-
Ji tikriausiai taip ir padarys ,-
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindetų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų -
Ji tikriausiai taip ir padarys.


Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia,
Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų.Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus veputiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.Sušilkim prie žmogiškumo - Šv. Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.Tepražysta Šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu ...

Ižiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęes šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį.Lai Šv. Kalėdų ramybę ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengė su dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.


Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo, o Jūsų širdys - meilės, džiaugsmo ir vilties.


Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.

Kai baltos snaigės tyliai žemėn krinta, papuošia jos Kalėdų eglę sidabru. Kiek daug stebuklų tuo metu nutinka, kiek daug išspildo tuo metu svajų! Linksmų Kalėdų!Tą šventą Kalėdų rytą tegul nenustoja gausti Tavo širdyje džiaugsmo varpai, Tegul kelia Tave į aukštį vien laimės sparnai, Tegul liūdesys lieka nuošaly, linkiu Tau būki tik mylimųjų apsupty..
Šiemet dovanų nebus, nes Kalėdų seneliui depresija! Snieguolė jį paliko ant ledo dėl besmegenio! O nykštukai tebešvenčia Jonines! Bet vistiek - linksmų šv. Kalėdų!
Kai niekas nemato ir niekas negirdi, Tai angelo balsas ateina į širdį. Kalėdų naktį paguodžia mus tyliai, Ir laimina tuos, kurie laukia ir myli...


Jei atsibusi naktį ir pajusi, kad storas, raudonai apsirengęs vyras kiš tave į maišą, neišsigąsk! Tai reiškia, kad kažkas tavęs paprašė Kalėdoms dovanų!


Tyliai tyliai
Saulė nusirita
Ir pakimba
Ant apatinės Pasaulio Eglės šakos,
Kurią lyti nakties vandenyno bangos…

…Džiūgaukime visi:
Dievo gimimo sulaukę…

…Bent akimirką
Šiandien
Pajuskime didžią vienovę,
Kuri ir nejuntant
Yra.
Kornelijus Platelis „Kalėdų giesmė“

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.

Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.


Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Ir išsipildo Jūsų norai
Bei linkėjimai gerų žmonių.

Atkeliauja žiemužė balta
Ir Kalėdų senelis drauge.
Tad sveikinu Tave
Su nuostabia Kalėdų švente.

Kai suskambės Kalėdiniai varpai
Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras Žemėje pabūti.

Lai gerovės, ir laimės Šventos Kalėdos Jums teikia.
Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia.

Te pražysta Šventų Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu…

Kai snaigės tyliai kris
Baltą Kalėdų rytą,
Linkėjimų turėsiu tris:
Vandenyno laimės,
Plačios upės džiaugsmo
Ir tik lašeliuko ašarų ir skausmo…

Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni,
Tegul jie būna džiaugsmo, brandžių sumanymų,
Vilties gražiausios kupini.

Į naujus metus kaip į karą
su daug vilties, sėkmės ir pakantumo.
Tegul laimėjimai kaip dienos
laša į Jūsų ištiestas rankas.

Pažvelk pro langą – visur balta.
Širdelę spaudžia, nes man šalta.
Norėčiau būt Tavo glėby.
Sušildytum mane naktį.
Kviečiu Tave Kalėdų naktį.
Apsilankyk, padovanok man
Pačią gražiausią naktį!

Kalėdinių varpelių gaudesy pajuskite palaimos skonį, vilties skambesį ir ramybės harmoniją ir tegul ši sėkmingo gyvenimo mozaika lydi Jus ir Jūsų šeimas visus ateinančius metus.

Kada Kalėdų varpas suskambės širdy,
Ištarkite žodžius Jūs paslaptingus:
“Te pakeičia Kalėdos tai, kas turi būti pakeista”
Kaip stebuklinga tai, sykiu ir paprasta…


Kalėdos - tai stebuklų metas,
Kai žvaigždės pildo troškimus,
Kai norai būna mums pavaldūs,
Ir džiaugsmas užgožia vargus.

Kūčių vakarą - ramybės sielai,
Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai,
O visą gyvenimą - Dievo palaimos (vilties ir meilės).

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės kūčių vakarą.

Per baltą krištolinį taką
Su sauja meilės ir vilties
Lai priklaupia prie židinio Kalėdos
Ir teišpildo troškimus širdies.

Kokia tyli Šventų Kalėdų šventė
Užsnūdus žemė sniego pataluos
Virš žemės skaisčios žvaigždės pasilenkę
Užmigusiam lopšinę uždainuos

Jei likimas uždėjo tau ant širdies kryželį +,
Uždėk tikėjimo brukšniuką - turėsi žvaigždelę *.
Jei gyvenimas nubrėžė tau aštrų minusą -,
Padėk svajonių spinduliuką - turėsi pliusiuką +.
Jei piktas angelas suplėšė paskutinę viltį,
Surinki skutelius, iš jų užkurki laužą ir turėsi kur sušilti…

Atsistojęs prie Šventų Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely.
(Ilona Bumblauskienė)

…Žiemos šarmoj sustokim
pagalvoti
kas nuveikta, ko siekta,
kaip gyventa.
O kaip surasti tą
gražiausią žodį
artėjančiai žmogaus ir
žemės šventei…
(A.Martinaitis)

Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Kalėdos – stebuklų metas. Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums gražią viltį ir tikėjimą. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi. Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą. Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krentančio tiesiai į rankas..
Saulės ir sniego verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės.
Linksmų Kalėdų!

________


Kai girtas zuikelis ridena baronką,
Ir senis ateina su šnapso bačka.
Kai baltas arklys palei langus vaidenas...
Žinok, kad Kalėdos jau čia!

________


Sėkmė ir viltis
Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
kad suteikti Jums vilties.

________


Eglė, sniegas ir lemputės,
Kalakutas ir šakutės,
Tortas, žvakės, skrandžio bėdos,
Visa tai yra Kalėdos!

________


Po eglute linkiu Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų,
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų - švelnių, šviesių.Dega žvakės ant eglutės,
Vartos antis ant lėkštutės.
Eina senis su snieguole
Dovanėles dovanoja,
Jeigu geras tu buvai,
Gausi šližikų dykai!

________


Krinta baltos snaigės, sukasi ratu,
Mes su besmegeniu geriame kartu.
Lūžo besmegenis, o ir aš kartu,
Ot skani degtinė, geriant su ledu!

________


Krenta snaigės, aš krentu, atsistoju, vėl krentu, atsistot jau negaliu, krenta snaigės aš guliu..
Su Šventom Kaledom!

________


Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų,
Draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu.
Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom...
Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.

________


Tvarte žiurkės rengia puota:
Girtas zuikis graužia šluota,
Vilkas šerną miške ėda,
Visiems gera, nes Kalėdos!


Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

________


Šalti sniegynai girgžda,
Tyli rami naktis,
O žemę švelniai gaubia
Kalėdų paslaptis.
Tad laukim susikaupę
Isižiebiant žvaigždės -
Juk ir gūdžiausią tamsą
Tikrai aušra nušvies...

________


Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais turtingi būkite idėjom ir darbais.

________


Sušilkime prie žmogiškumo – šventų Kalėdų laužo
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi.
Ir šilumos lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

________


Kai baltas angelas Tau ranka tiesia,
Imi tiket, kad greit aušra nušvis.
Ir gruodžio ilgesys neamžinas -
Ateina Kaledu džiaugsmas ir nauja viltis!Žvaigždynų kerinti šviesa užliejo žemę.
Netiesa, kad pasakoms neliko vietos...
Vėl lyg vaikystėje visi Eglutę puošiame linksmi.
Stebuklas senas neišblėso...

________


Pramerk akis, pažvelk aplink.
Ar nejauti, kad rytas šis
Kitoks nei vakarykštis?
Nusišypsok ir nejucia priimk
Kaledu dovanas
Jos laukia nuo vaikystes...

________


Tepražysta šv. Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų,
Ir pušies šakelė saulei sidabru nušvitus
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu

________


Nėra geresnio meto kaip Kalėdos,
Kad palinkėti Jums sėkmės,
Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji,
Kad suteikti Jums vilties.

________


Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.Kučių vakarą - ramybės sielai,
Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai.
Naujųjų Metų naktį - spindinčios laimės,
Visą gyvenimą - Dievo palaimos!

________ tikiuosi netingėsit skaityti
:D :D

--------------------------------------


Vartotojo avataras

Dejavu

Uploade®
 
Pranešimai: 166

 14,626.30 Lt

Standartinė » 2008 Spa 22, 15:26

Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, Laimingi būkite Šv. Kalėdų proga, Laimingi būkit per Naujus Metus!

Kai suskambės Kalėdiniai varpai, Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai, Ir kils dar noras Žemėje pabūti.

Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kūčių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, je

Vartotojo avataras

Antonella.

Įsijaučiantis
 
Pranešimai: 87
Vilnius.

 1,499.55 Lt

Standartinė » 2008 Gru 02, 13:24

1.Kai puošnios snaigės krenta žemėn tyliai Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru, Laimingi būkite Šv. Kalėdų proga, Laimingi būkit per Naujus Metus!

2.Kai suskambės Kalėdiniai varpai, Ir pasakom vėl pasipuoš eglutės, Lai užsimirš kasdieniniai vargai, Ir kils dar noras Žemėje pabūti.

3.Lai gerovės, ir laimės Šv. Kalėdos Jums teikia Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia, Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų, Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

4.Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus Tą mielą Kūčių naktį šventą. Te nesibaigia džiaugsmas Jums gyvenimo brangaus Ir nepalūžkit, jeigu Nuoskaudas patirt bus lemta.


5.Metai - kaip paukščiai, Tik paukščiai - sugrįžta. O metai - ne. Tad būkime paukščiais, Kurie sugrįžta atgal Kad vėl galėtų skristi.


6.Ne sniego pūkas leidžiasi žemėn, Ne balti obelų žiedai - Tai angelai Kalėdų naktį, Pragydo žemėj nelauktai! Vaikeliui gimusiam aukojam Kilniausius jausmus mūsų širdžių, Tautos kančias po kojom klojam - Išgirski balsą prispaustų.

7.Seni ištirps lyg vandeny, Ateis Kalėdos, Nauji ateis - ir girs, ir teis, Ir skausmo bus, ir džiaugsmo bus, Ir vis tik laikas - nuostabus ...

Paveikslėlis

Vartotojo avataras

Lumina

Patyręs forumietis
 
Pranešimai: 945
kretinga

 434.00 Lt

Standartinė » 2008 Gru 05, 18:30

štai ką aš radau :play:

Su sparneliais žmogeliukas

Vadinuosi angeliukas

Duokš rankytę ir eime

Pasivaikščioti žemeToli ėjom, kol pavargom

Tu dabar jau imkis darbo

Paskaityki knygutes

Pasimokyk raidelesPastatyki smėlio pilį

Kurioje karaliai tyli

Pučia vėjas toks gaivus

Upėje plukdink laivusKai suklupsi ranka duosiu

Kai bus liūdna aš paguosiu

Dievo dangiška valia

Visad būsiu aš šalia.

--------------------------------
Visiems Kalėdų naktis ypatinga.

Ji - įdomi ir labai paslaptinga.

Tą naktį susirenka visi:

jauni, seni, maži ir dideli.Laukia kilmingo stebuklo vaikai.

Ruošiasi šventei nepaprastai.

Džiugina savo gerus tėvelius -

ir laukia Jėzulio ateinant pas mus.

Vartotojo avataras

Vanity.

Dalyvis
 
Pranešimai: 124
Space.

 2,674.76 Lt

Standartinė » 2008 Gru 05, 18:53

Paveikslėlis
[img]http://epsi.lt/imid/38-kalėdos-marse.jpg[/img]
[img]http://epsi.lt/imid/62-kalėdų-angeliukai.jpg[/img]
Paveikslėlis

Vartotojo avataras

sonnata192

Patyręs forumietis
 
Pranešimai: 805

 6,786.96 Lt

Standartinė » 2008 Gru 10, 18:04

Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
*********************

Tegul Naujieji metai bus ir saulėti, ir šviesūs -
Šakelėj eglės, vasaros daiguos.
Tegul atneš, ko metų metais ieškom
Ir laimė telydės visuos keliuos.
**********************

Išmokim atleisti, išmokim pamilti,
Ant angelo sparno į dangų pakilti,
Uždekim širdy Kalėdų žvakelę,
Tegu ji apšviečia kiekvieną kertelę
**************************

Te kalėdinę naktį išsipildo svajonės
Te palieka užmaršty visos nesėkmės ir abejonės
Šventą Kalėdinę naktį būki laimingas tu
Norėčiau, kad gyvenimas tau virstų stebuklu…
Kad nebūtų nuovargio ir skausmo,
Kad meilė niekad neapleistų
Kad pajustum tu giliai širdy
Kad neveltui šioj žemėj gyveni…
*************************

Dega ugnelė, švyti,
Oras pilnas šviesos,
Tau nuo Kalėdų eglutės,
Angelas nusišypsos;]


Christmas
:love: :love: :love:
Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo sonnata192 2009 Gru 06, 19:37. Iš viso redaguota 1 kartą.

Vartotojo avataras

Aistė

Moderatorė
 
Pranešimai: 3411

 33,526.76 Lt

Standartinė » 2008 Gru 19, 19:41

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Paveikslėlis

Vartotojo avataras

sonnata192

Patyręs forumietis
 
Pranešimai: 805

 6,786.96 Lt

Standartinė » 2008 Gru 23, 23:49

Kad sniegas virstų pinigais,
O šaltis meile ir paguoda,
Kad širdį džiugintų namai
Ir kad užtektų tiek, kiek duota.
***********************
jau kalėdų senis lipa stogu,
Tuoj į kaminą kakos.
Jei buvai tu šiemet blogas,
Neišvengsi dovanos.
***********************
Kai užges paskutinė žvaigždutė, kai saulutė pro rūką tekės, pasibels ir į Tavo širdutę, tas stebūklas Kūčių nakties. Su Šv. Kūčiomis.
***********************
Speigas rūstus ir baltoji pūga,
Miega lyg meškos po lapų krūva.
Senelis Kalėdų, spjovė į šaltį,
Kinko kalėdinę žąsį į valtį.
Jo pareiga - net jei sniego nebus,
Mus aplankyt mažus ir senus.
Linksmų ir laimingų Šv. Kalėdų!
*************************
Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus veputiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.
Paveikslėlis
Paskutinį kartą redagavo sonnata192 2008 Gru 24, 11:40. Iš viso redaguota 1 kartą.

Vartotojo avataras

sonnata192

Patyręs forumietis
 
Pranešimai: 805

 6,786.96 Lt

Standartinė » 2009 Kov 04, 16:56

Paveikslėlis

Vartotojo avataras

Ieva=)

Lankytojas
 
Pranešimai: 4
Prienai

 142.86 Lt

Standartinė » 2009 Kov 06, 17:08

Subyrejo situ metu dienos iki
paskutiniu sventiniu sekundziu,
ant papuo stostalo
spraksi zvakiu liepsnos,
taures laukia tosto
uz zingsnius naujuju
stovim susimaste, zvelgdami i toli
sverdama mums palikta senuju metu
svori, ir nedrasiai tikim,
nuoskaudas nubrauke
Gal uz sito slenkscio laime
musu laukia...
Su artejanciais

Vartotojo avataras

Viva :]*

Aktyvus dalyvis
 
Pranešimai: 356

 7.24 Lt

Standartinė » 2009 Kov 15, 10:26

Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
Ir apkabunęs save, savo draugą, nusišypsok..
Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kamnors dovanok..
Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
Savo svajonę, laimę likimui patikėk.

Pusiaunakčio tyla,
Tik šerkšnas krenta.
Kažkur žvaigždynų
Mirgantis lietus.
Išeikim į Kalėdų naktį,
išeikim į Naujus Metus.
Tegul jie bus
Ir saulėti, ir šviesūs,
Šakelėj eglės vasaros dainuos.
Tegul atneš
Ko metų metais ieškom
Ir laimė mus lydės
Visuos keliuos.


Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku -
Taip metai iš metų,
ir viskas ratu.
Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų..
Ir meilė pripildytų širdis visų!


Din di lin, din di lin
Kalėdos jau pas mus
Sniegas sninga tai gražu,
Tad dainuokime kartu.. :D


Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugmimi

:D

Vartotojo avataras

Fregatta*

Forumo gyventojas
 
Pranešimai: 1543
Zarasai

 822.00 Lt

Standartinė » 2009 Kov 17, 15:12

Paveikslėlis
:yay:
Kalėdų ,Naujųjų metų sveikinimai


Eglė, sniegas ir lemputės,
Kalakutas ir šakutės,
Tortas, žvakės, skrandžio bėdos,
Visa tai yra Kalėdos!Linkiu, kad tavosios Kalėdos pažirtų sniegu sidabriniu, kuris paverstų tavo norus pačia tikriausia realybe.


kalėdos
Svajonių ir vilčių naktis.
Naktis lyg pasaka žvaigždėta,
Kalėdos nejučia ateis, tarsi stebuklas pažadėtas.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!!!
štai ir vel žiema čionai atejo
ir kalėdos jau tuoj pat
tai todėl šiltu linkėjimu pašta
aš tau iš širdies siunčiu.***
Nukrinta snaigė ar žvaigždė į laukiančias akis...Tuoj
gruodžio žingsniai praskambės ir niekada negrįš...Kas buvo gera pasiliks ilgai ilgai širdy-draugystė, laimė ir viltis, laukų beržai balti.O jeigu skausmas?-Nenuliūsk, tikėk dar švies dangus, draugai šalia prisės...Sėkmė ir viltis
Nėra geresnio meto kaip Kalėdos, kad palinkėti Jums sėkmės, Nėra nuostabesnio laiko kaip Naujieji, kad suteikti Jums vilties.Snaigės
Jau snaigės šoka baltą valsą,
Eglutė spindi išpuošta,
Tik laukiame, kada pabels vėl
Mums į duris ta valanda,
Kurioj didingas metų virsmas
Ir vėl naujus kelius nuties,
Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti,
Svajoti, juoktis ir mylėti!Kūčios
Spragės pastogėje ledinės žvakės,
Bus vėpūtiniai, siaus laukuos žiema,
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.Kalėdos
Lai krinta laimė snaigėm iš dangaus
Tą mielą Kūčių naktį šventą.
Te nesibaigia džiaugsmas
Jums gyvenimo brangaus
Ir nepalūžkit, jeigu
Nuoskaudas patirt bus lemta.

auge

Dalyvis
 
Pranešimai: 234

 760.00 Lt

Standartinė » 2009 Geg 13, 13:15

Dega žvakės ant eglutės,
Vartos antis ant lėkštutės.
Eina senis su snieguole
Dovanėles dovanoja,
Jeigu geras tu buvai,
Gausi šližikų dykai!

Eglė, sniegas ir lemputės,
Kalakutas ir šakutės,
Tortas, žvakės, skrandžio bėdos,
Visa tai yra Kalėdos!

Kai baltas angelas Tau ranka tiesia,
Imi tikėt, kad greit aušra nušvis.
Ir gruodžio ilgesys neamžinas -
Ateina Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis!

Kai girtas zuikelis ridena baronką,
Ir senis ateina su šnapso bačka.
Kai baltas arklys palei langus vaidenas...
Žinok, kad Kalėdos jau čia!

Kalėdos atskubėjo, atsivežė draugų,
Draugai šalia susėdo ir buvo mums smagu.
Mes dūkome ir šėlom, dainavom ir draugavom...
Visi šalia susėdę tikrai nenuobodžiavom.

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės jos ateis ir vėl praeis.
Lai linksmos būna jos!
Na, o Naujais turtingi būkite idėjom ir darbais.

Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krentančio tiesiai į rankas..
Saulės ir sniego verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės.
Linksmų Kalėdų!

Krenta snaigės, aš krentu, atsistoju, vėl krentu, atsistot jau negaliu, krenta snaigės aš guliu..
Su Šventom Kalėdom!

Krinta baltos snaigės, sukasi ratu,
Mes su besmegeniu geriame kartu.
Lūžo besmegenis, o ir aš kartu,
Ot skani degtinė, geriant su ledu!

Kūčių vakarą - ramybės sielai,
Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai.
Naujųjų Metų naktį - spindinčios laimės,
Visą gyvenimą - Dievo palaimos!

Vartotojo avataras

raSSSaa

Forumo gyventojas
 
Pranešimai: 1451
Alytus

 4,593.27 Lt

Standartinė » 2009 Rgp 23, 20:07

Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesekmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus..

*

Prisiglauskim prie skubančio laiko..
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo
Vieni kitiem palinkėkim saulėto kelio.

*

Pusiaunakčio tyla,
Tik šerkšnas krenta.
Kažkur žvaigždynų
Mirgantis lietus.
Išeikim į Kalėdų naktį,
išeikim į Naujus Metus.
Tegul jie bus
Ir saulėti, ir šviesūs,
Šakelėj eglės vasaros dainuos.
Tegul atneš
Ko metų metais ieškom
Ir laimė mus lydės
Visuos keliuos.

*

Din di lin, din di lin
Kalėdos jau pas mus
Sniegas sninga tai gražu,
Tad dainuokime kartu..

*

Tu, pažiūrėk, už lango sninga švelnumu
Ir apkabunęs save, savo draugą, nusišypsok..
Tu, negailėk švelnumo paukščiui mažam
Ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kamnors dovanok..
Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk,
Savo svajonę, laimę likimui patikėk..

*

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu.
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku -
Taip metai iš metų,
ir viskas ratu.
Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl
Į naują rytojų tikriausiai todėl,
Kad viską pradėtume jau be klaidų..
Ir meilė pripildytų širdis visų!

*

Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema,
Te Jus laimė lydi gėrio kupina,
Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus,
Te mylėti kviečia, laimina visus.
Te nebūna niekad barnių ir gėlos,
Tegul laimė šviečia visuos veiduos.
*

Ateik Šventų Kalėdų naktį
Man savo pasaką pasekti.
Lai prisipildo stebuklu
Grytelė draskoma vilkų.
Lai užsilopo stogas kiauras
Ir praplatėja stalas siauras.
Te išgaruoja visos baimės,
Tegul visiems užtenka laimės
Nors vieną naktį per metus.
Atsiųski savo stebuklus.

*

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

*

Iš anksto pakviesim
Kalėdų senelį,
Kad jis su maišu
Nepreitų pro šalį.

Vartotojo avataras

Koraliuxxx

Dalyvis
 
Pranešimai: 119
Kaunas

 0.00 Lt

Standartinė » 2009 Spa 10, 21:02

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
PaveikslėlisLinksmai.lt projektai Sveikink.Linksmai.lt (Sveikinimai)

 
Dabar prisijungę

Šiuo metu prisijungę 0 narių :: 0 registruotų, 0 slaptų ir 0 svečių
Daugiausia vartotojų (555) buvo 2010 Bir 02, 09:13

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių